Sijaisvanhemmille

Sinä sijoitetun nuoren sijaisvanhempi olet tärkeä henkilö nuoren elämässä. Sijoitettuna oleminen on iso asia nuorelle, ja se herättää monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Sinä voit tukea ja kannustaa nuorta mukaan Sinujen toimintaan. SINUT ry tarjoaa sijaisperheiden lapsille ja nuorille mahdollisuuksia kohdata toisia samassa tilanteessa olevia ja jakaa kokemuksiaan. Vertaistuki auttaa heitä myös jäsentämään omaa elämäänsä.


On tärkeää, että sijaisvanhemmat ja lasten ja nuorten sosiaalityöntekijät tuntevat Sinujen toiminnan mahdollisuudet ja kertovat niistä sekä nuorille. Kerrothan lapsen tai nuoren sosiaalityöntekijälle Sinujen tapahtumista ja leireistä, jotta kunta huolehtisi mahdollisista osallistumismaksuista.