Suomen sijaiskotinuoret, SINUT ry:n säännöt

 

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen sijaiskotinuoret, SINUT. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toiminta-alueena koko Suomi.

 

Tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea sijaishuoltoon sijoitettujen sekä sijaiskodissa asuvien nuorten myönteistä kasvua ja kehitystä.


Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1) kokoaa sijaishuollossa olevia ja sijaiskodissa asuvia nuoria yhteiseen toimintaan;

2) tukee ja valmentaa sijaiskodeissa sekä lasten- ja nuorisokodeissa asuvia nuoria itsenäistymään;

3) mahdollistaa sijaiskotinuorten osallistuminen sijaishuollon kehittämiseen;

4) tiedottaa sijaishuollosta nuorten näkökulmasta ja vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen nuorisomyönteisyyden lisäämiseksi;

5) järjestää koulutus-, tiedotus- ja tutkimustoimintaa, joka on suunnattu sekä nuorille, että sijaisvanhemmille yhdessä sijaiskotiyhdistyksen, Perhehoitoliiton ja viranomaisten kanssa;        

6) pyrkii vaikuttamaan viranomaisiin ja päätöksentekijöihin niin, että he huomioisivat nuorten mielipiteet lastensuojelun kehittämisessä;

7) osallistuu kansainväliseen nuorten toimintaan yhteispohjoismaisesti (NOFCA) euroalueella ja kansainvälisesti (IFCO ja FICE);

8) järjestää jäsenilleen virkistys- ja harrastustoimintaa;

9) osallistuu erilaiseen kehittämis- ja kokeilutoimintaan, joka sivuaa sijaishuollossa olevien ja sijaiskodissa asuvien lasten ja nuorten elämää;

10) järjestää asianomaisella luvalla yleisötilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa kustannustoimintaa.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, kuten kiinteistön.

  

Jäsenet

Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä sijaishuollossa oleva tai siinä ollut vähintään 13 vuotta ja korkeintaan 25 vuotta täyttänyt nuori, ja sijaiskodissa asuva tai siellä asunut (biologinen) vähintään 13vuotias, korkeintaan 25 vuotta täyttänyt nuori.

 

Kannatusjäsenet

Kannatusjäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja haluavat tukea sen toimintaa.

 

Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen johtokunta. Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Äänioikeus yhdistyksen asioissa on vain varsinaisilla jäsenillä. Kannatusjäsenillä on kokouksessa puhe, mutta ei äänioikeutta.

 

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain varsinaisen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenellä, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen edelliseltä kalenterivuodelta, ei ole äänioikeutta liiton kokouksessa ennen kuin jäsenmaksu on maksettu.

 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnan edustajalle, suullisesti yhdistyksen johtokunnan kokouksen pöytäkirjaan tai jättämällä jäsenmaksun maksamatta. Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai jättää jäsenmaksunsa maksamatta.

 

Yhdistyksen johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja kaksi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Johtokunnan jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Toimikauden aikana pidetään 3-6 kokousta.

   

Johtokunnan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt ja puheenjohtajan täysi-ikäinen. Ellei vuosikokous päätä toisin, on johtokunnan jäsenistä kolmen oltava sijaishuollossa tai siinä olleita nuoria.

                     

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, kutsuu sihteerin sekä muita tarpeelliseksi katsomiaan toimihenkilöitä.

 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai vähintään kahden johtokunnan jäsenen sitä vaatiessa.

 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövalinnoissa kuitenkin arpa.

 

Johtokunnan kokouksiin voi osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Johtokunnan kokous voidaan kokonaisuudessaan järjestää käyttäen yllämainittuja tapoja.

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

 

Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus annetaan toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

 

 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille jäsenkirjeessä ja lisäksi kokouksesta ilmoitetaan Perhehoitolehdessä hyvissä ajoin, vähintään 15 päivää ennen kokousta.

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, jos johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti sitä vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Jäsen käyttää kokouksessa ääntä henkilökohtaisesti. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä erikseen muuta mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövalinnoissa kuitenkin arpa.

 

Yhdistyksen vuosikokous

1) kokouksen avaus;

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa;

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5) esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös, toiminnantarkastajan lausunto

6) päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;

7) vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma;

8) vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio;

9) päätetään jäsenmaksun suuruudesta, varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille erikseen;

10) määrätään johtokunnan jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot vuosikokousten väliseksi ajaksi;

11) valitaan johtokunnalle uusi puheenjohtaja sekä muut johtokunnan varsinaiset jäsenet, sekä varajäsenet;

12) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan;

13)käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai muuten käsiteltäviksi hyväksytyt asiat.

 

 Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

10§

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on erikseen mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

Yhdistyksen purkaminen

 11§

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) äänten enemmistöllä annetuista äänistä.


Kokouskutsussa on erikseen mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Perhehoitoliitolle tai sääntöjen 2§ mukaiseen tarkoitukseen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje