Itsenäistymistili

SINUT ry on saanut rahalahjoituksia vuoden 2013 alusta nuorten itsenäistymisen tukemiseen. Johtokunta perusti nuorten itsenäistymisrahaston, joka on SINUT ry:n johtokunnan hallinnoima tili.


Kohderyhmänä ovat itsenäistyvät nuoret: ikähaarukka pääsääntöisesti peruskoulun suorittaneet, 16–21-vuotiaat. Rahaston tarkoitus on antaa tukea oman elämän hallintaan. Rahalla voidaan tukea nuoren elinoloja, taide-, liikunta- ym. harrastuksia, opiskelua tai kodinperustamista, terveydenhuoltopalveluja ja työnsaantimahdollisuuksien parantamista sekä rahoittaa näihin liittyviä välineitä. Rahalla tuetaan myös yhteydenpitoa ja vierailuja sukulaisten tai lähipiirin luona.


Rahaa on jaossa joka toinen vuosi, ja varoja kartoitetaan lahjoitusten, avustusten ja testamenttien yms. kautta.


SINUT ry:n johtokunta suosittelee ensin keskustelua tuesta sosiaalitoimen kanssa, koska sosiaalitoimikin voi osallistua heille kuuluvien kulujen maksamiseen. Apurahoja ei myönnetä järjestöille tai muille vastaaville yhteisöille. Johtokunta päättää rahan myöntämisestä. Edellytyksenä on nuoren itsensä laatima vapaamuotoinen hakemus, ja johtokunnalla on oikeus pyytää hakemukseen lisäselvityksiä tarvittaessa. Johtokunta myöntää apurahan yksityishenkilön omaan käyttöön.


Hakuehdot

Itsenäistymisrahaa voi hakea tammikuussa 2018, jolloin apurahaa voi hakea jakovuoden ja sitä edeltävän vuoden aikana tapahtuneelle toiminnalle (ajalle 2017 ja 2018) tai syntyneille kuluille. Myönnetyt apurahat jaetaan hakuvuoden kesäkuun alussa.


Ilmoitus hakuajan alkamisesta julkaistaan SINUT ry:n kotisivun lisäksi Perhehoito-lehdessä joulu-tammikuun vaihteessa.

 

Hakuaika on 1.1.-31.1.2018. Tämän jälkeen tulleita hakemuksia ei huomioida hakemuksia käsiteltäessä. Hakemuksia voi täydentää helmikuun aikana. Hakemukset tulee lähettää osoitteella Perhehoitoliitto ry/Tuulikki Mattila, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä tai sähköpostilla tuulikki.mattila@perhehoitoliitto.fi .