Yhdistyksen johtokunta vuonna 2017

Suomen sijaiskotinuorten yhdistyksen johtokunnan muodostavat 15-25-vuotiaat sijoitetut tai sijaisperheiden biologiset nuoret. Johtokunta päättää yhdistyksen toimintalinjoista sekä valtakunnallisen toiminnan sisällöstä. Yhdistys pyrkii toiminnallaan samaan nuorten äänen kuuluviin sijaishuollon kentällä ja vaikuttamaan sijaishuollon myönteiseen kehitykseen. SINUT ry:n johtokunnan nuoret voivat olla kertomassa kokemuksistaan myös erilaisissa sijaishuollon koulutustapahtumissa.

 

Puheenjohtaja: Mononen Outi

Varapuheenjohtaja: Mustonen Heikki

Jäseniä:   

Niemi Tiina

Savioja Arttu

Vuorinen Tuomas

 

Sihteeri:  äitiysloman sijaisena 25.9.2017 alkaen Tuulikki Mattila tuulikki.mattila@perhehoitoliitto.fi


äitiyslomalla 1.10.2017 alkaen nuorisotyöntekijä Anne Jokiranta, anne.jokiranta@perhehoitoliitto.fi