Sijaisperheen biologiset nuoret

Sijaisperheenä toimiminen on koko perheen asia. Sinä, sijaisperheen biologinen nuori ja sijaissisarus, olet tärkeä. Sinulla on suuri merkitys sijaisperheen jäsenenä sekä Sinujen toiminnan kehittämisessä ja ideoimisessa.


Lue Tarun tarina sijaissisaruudesta.

Lue Perhehoito-lehdessä 3/2010 julkaistu juttu Merja Kerolan sijaissisaruuteen liittyvästä opinnäytetyöstä täällä."Biologisia nuoria tulisi kannustaa toimintaan, koska Sinuissa he pystyvät kertomaan millaista on, kun kotona asuu sijoitettuja nuoria sekä voivat oppia uutta muilta Sinuilta sekä Sinuissa pystyy kertomaan myös jos jokin on tuntunut pahalta."